Služba energetike in vzdrževanja

Vodja službe:
Peter Brenčič, dipl. inž.elekt.

Odgovorni delavec za energetiko:

Vladimir Škrilec, img.
 

Referent za naročila:

Mitja Sedonja


Enote:
Strojne delavnice
Elektro delavnice
Mizarska delavnica
Kotlovnica