Aktualni dogodki

Novice

PREPOVED OBISKOV

05.03.2014

Obveščamo vse obiskovalce,  da zaradi izredno povečanih respiratornih obolenj po posameznih oddelkih, obiske svojcev bolnikov prepovedujemo še na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo od danes, srede 5. marca do 10. marca 2014 in podaljšujemo prepoved obiskov na internem pljučnem in infekcijskem oddelku predvidoma do ponedeljka 10. marca 2014.

 Prosimo, da se omejitev upošteva, saj bomo s tem pripomogli, da se respiratorna obolenja ne bodo vnašala v bolnišnico ter se širila med bolniki in zdravstvenimi delavci.


PREPOVED OBISKOV NA INTERNEM, PLJUČNEM IN INFEKCIJSKEM ODDELKU SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA

20.02.2014

Ponovno obveščamo,  da smo zaradi povečanega pojavljanja akutnih respiratornih obolenj in razhajanja gripe  prepovedali obiske za predvidoma en teden na internem, pljučnem in infekcijskem oddelku. Na ostalih oddelkih velja omejitev obiskov, ki so dovoljeni  najožjim svojcem največ 2 osebi in za krajši čas.

Prosimo, da se omejitev dosledno upošteva, saj bomo s tem pripomogli, da se respiratorna obolenja ne bodo vnašala v bolnišnico ter se širila med bolniki in zdravstvenimi delavci.

 Omejitev velja do preklica!

 Vodstvo bolnišnice


GRADNJA URGENTNEGA CENTRA

19.02.2014

Z današnjem dnem je  izvajalec MEDICOENGINEERING d.o.o. Prevale 1, 1236 TRZIN uveden v posel  GOI del z intervencijskimi potmi, zunanjo ureditvijo in dobavo ter montažo opreme za URGENTNI CENTER  SB Murska Sobota v okviru projekta "Mreža urgentnih centrov" SKLOP 1. Pogodbena dela morajo biti končana do 31.03.2015.