Aktualni dogodki

Novice

5. maj- MEDNARODNI DAN BABIC

10.05.2012Moto ob 5.maju, mednarodnemu dnevu babic, ki ga je zapisala Svetovna babiška konfederacija je: SVET POTREBUJE BABICE ZDAJ BOLJ KOT KADARKOLI
Mednarodni dan babic je dan, ki je za zavedanje pomena babištva na lokalnem, nacionalnem, regionalnem in globalnem nivoju zelo pomemben. Ponuja namreč priložnost za:
• Informiranje: vsakogar, ki ga zanimata zdravje in pravičnost do zdravstvene oskrbe in bistveni prispevek babic k zmanjševanju umrljivosti mater in novorojenčkov
• Proslavljanje: dosežkov na področju babištva in napredka pri izboljševanju zdravstvene oskrbe mater in otrok
• Motiviranje: za vpeljevanje sprememb ob povečevanju števila babic in prepoznavanju njihove poklicne vloge na lokalni ravni.
Letos je stari slogan »Svet potrebuje babice - zdaj bolj kot kadarkoli« še vedno aktualen. Poročilo o stanju babištva v letu 2011 poudarja, da je »babištvo ključno pri zmanjševanju umrljivosti mater in novorojenčkov in edini učinkoviti način za doseganje milenijskih razvojnih ciljev 4 in 5, ki so jih leta 2000 sprejele države članice Združenih narodov.«. Slogan »babice rešujejo življenja« je zato vedno bolj aktualen, saj se leto 2015, ko naj bi bili milenijski cilji doseženi, hitro bliža.
Svet potrebuje babice bolj kot kdajkoli. Dostop do babiških storitev zmanjšuje umrljivost mater in novorojenčkov in preprečuje tudi krog revščine v deželah v razvoju. Neenakost v zdravstveni obravnavi je svetovni problem, ki se vse bolj približuje tudi nam. Radi bi opozorili tudi na potrebo po spremembah na lokalnem nivoju. Želimo, da bi bila vsaka ženska in njen otrok deležna vseh storitev, ki jih potrebujeta v času nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja in da bi tudi v Sloveniji zagotovili kontinuirano skrb babice vsaki ženski, ki jo potrebuje."
Medicinske sestre in babice se zavedamo resnosti trenutka in svojega poslanstva: skrbi za sočloveka. Praznovanje bo dvodnevno dogajanje v preddverju Cankarjevega doma Dnevi medicinskih sester in babic 9. in 10. maja 2012, kjer bodo potekale aktivnosti, namenjene tako strokovni kot splošni javnosti, vsem prebivalkam in prebivalcem naše države.
Pripravljamo vrsto zanimivih aktivnosti, namenjenih posameznicam/kom v vseh starostnih obdobjih, vezanih na izboljševanje in ohranjevanje zdravja, zdrav način življenja, zdravstveno nego in oskrbo v času bolezni in drugih stanjih, kjer smo medicinske sestre in babice nepogrešljive: opravljali bomo meritve kazalnikov zdravja in bolezni, posredovali zdravstveno vzgojne napotke in nasvete, svetovali o zdravem življenjskem slogu, o prehrani, gibanju, higieni ter drugih življenjskih aktivnostih; strokovni nasveti bodo namenjeni tudi konkretnim negovalnim problemom, postopkom in posegom, potekala bo tudi krvodajalska akcija. 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. neg.


Omejitev obiskov

10.02.2012

Spoštovani obiskovalci spletne strani,

obveščamo Vas, da smo zaradi povečanega pojavljanja akutnih respiratornih obolenj omejili obiske na vseh oddelkih Splošne bolnišnice Murska Sobota.
Na otroškem oddelku so obiski dovoljeni samo staršem, na ostalih oddelkih pa le najožjim svojcem.

Omejitev velja do preklica.

Pomurke in pomurce prosimo, da omejitev upoštevajo in s tem pripomorejo, da se respiratorna obolenja ne bodo vnašala v bolnišnico ter se širila med bolniki in zdravstvenimi delavci.

Vodstvo Splošne bolnišnice Murska Sobota
 


Novinarska konferenca

24.01.2012

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA USPEŠNA V LETU 2011

Porodni oddelek že drugič zapored najboljši v Slovenije – Uspešno pridobljena akreditacija Niaho – Poslovanje bolnišnice v lanskem letu v skladu s pričakovanji – Z uspešno zaključenimi investicije v minulem letu do varčevanja

Murska Sobota, 24. januar – V Splošni bolnišnici Murska Sobota so danes predstavili ključne aktivnosti v lanskem letu. Vodstvo ocenjuje, da je poslovanje bolnišnice bilo v skladu s pričakovanji in pozitivnimi trendi, prav tako je bil program izveden 100 odstotno. Porodni oddelek je po kriterijih Zdravniške zbornice Slovenija že drugič zapored postal najboljši oddelek v Sloveniji. Prav tako so uspešno opravili presojo za pridobitev akreditacije DNV (Det Noske Veritas) - NIAHO. V lanskem letu so uspešno izvedli nekaj investicij, med drugim največjo investicijo prenove energetskega sistema v celotni bolnišnici, nakup operacijske mize in mikroskopa na ortopedskem oddelku ter prenovo pritličja internega oddelka. V letošnjem letu med drugim predvidevajo investicijo prenove operacijske dvorane, sredstva pa bodo namenili tudi za nakup novega mamografa. Trenutno bolnišnica zaposluje 922 osebja kar je za dobre 3 odstotke več, kot konec leta 2010.

Direktor bolnišnice Bojan Korošec je poudaril zadovoljstvo, da je po kriterijih Zdravniške zbornice Slovenije, ginekološki oddelek drugič zapored postal najboljši oddelek med slovenskimi bolnišnicami. Predstavnik zbornice dr. Brane Leskovšek, strokovni sodelavec za kakovost pri Zdravniški zbornici Slovenije je ob tem poudaril, da gre za enotno zbiranje in ocenjevanje podatkov, ki prikazujejo kakovost obravnave pri posameznem porodu.

V bolnišnici so v lanskem letu realizirali 18.014 SPP-jev po pogodbi z ZZZS (23.690,94 obteženih primerov), kar je 195 primerov več oz. 1.649,24 obteženih primerov več, kot v letu 2010. Plan je izpolnjen 100,1 odstotno (dogovorjeni plan so presegli za 23 SPP-jev). Povprečna utež v letu 2011 je znašala 1,32, v letu 2010 pa 1,25. Ustvarili so 101.870 bolniško oskrbnih dni, povprečna ležalna doba je znašala 5,7 dni (v letu 2010 je bilo 101.060 BOD-ov, povprečna ležalna doba je bila 5,7 dni).
V specialističnih ambulantah je bilo obravnavanih 165.743 bolnikov, od tega po pogodbi z ZZZS 161.137 bolnikov, kar je 113 bolnikov več, kot v predhodnem letu. Skupno je bilo opravljenih 1.630.939 točk oz. za 1,7 odstotka manj kot leta 2010. Program do ZZZS v specialistično ambulantni dejavnosti ni izpolnjen v kardiološki ambulanti (ind. točk 90,8, ind. obiskov 72,2), pulmološki ambulanti (ind. točk 65,9, ind. obiskov 75,4), ambulanti za bolezni dojk (ind. 80,4, ind. obiskov 55,2) in mamografijah (ind. 82,0). V vseh ostalih specialističnih ambulantah so plani izpolnjeni.
Na funkcionalni diagnostiki (UZ, RTG) je bilo obravnavanih 23.065 bolnikov, kar je za 166 bolnikov več kot v letu 2010. Opravili so tudi 3.900 preiskav na magnetni resonanci in med letom prestrukturirali del programa iz CT na MR (iz 2.500 na 3900 preiskav). Na CT je bilo opravljenih 4.039 preiskav.
Prospektivni program je v glavnem dosežen oz. presežen. Opravili so 5.167 različnih operacij v okviru prospektivnega omenjenega programa. Skupaj vseh opravljenih operacij je bilo 14.303, kar je nekoliko manj kot lani.
Program PBZ je izpolnjen 100,1 odstotno (realizirani 3 neakutni BOD-i več od plana), program negovalnega odseka pa 100,9 (realiziranih 59 neakut. BODov več od plana). Skupaj je bilo realiziranih 11.476 bolniško oskrbnih.
V primarni dejavnosti je program v ginekološkem dispanzeru izpolnjen oz. presežen (ind. 102,8), pri fizioterapiji je plan točk presežen (ind. 104,3). Izpolnjen je tudi program primerov (ind. 102,3), ki je pogoj za plačilo programa.
Skupna vrednost programa je ovrednotena na 39,5 milijona evrov.

V lanskem letu so v murskosoboški bolnišnici izvedli projekt pridobivanja mednarodne akreditacije DNV (Det Noske Veritas) – NIAHO, ki je pogoj za prost pretok pacientov, ki ga določa evropska Direktiva o čezmejnem prostem pretoku pacientov in ureja poslovne procese v bolnišnicah in varnost pacientov ter zagotavlja konkurenčnost na trgu zdravstvenih storitev. Standardi NIAHO temeljijo na pogojih sodelovanja v programih Center for Medicare and Medicaid (CMS). V procesu presoje so presojevalci presojali procese predpisovanja in razdeljevanja zdravil, zastopanost kadrov in ustreznost v povezavi z razporedom dela, razporeditev prostorov in opreme načrt ukrepanja ob naravnih in ostalih nesrečah, vzdrževanje aparatov, fizično varovanje pri pacientih, varovanje pred možnim nasiljem ponoči, uporaba varnostne opreme… Pridobljeni standard NIAHO pa je prav tako pogoj za pridobitev ISO standard 9001/9002, katerega postopek pridobivanja bodo v bolnišnici začeli v letošnjem letu.

V letu 2011 so se v bolnišnici tudi kadrovsko okrepili, saj so dodatno zaposlili 31 ljudi, od tega 17 zdravnikov. Bolnišnica trenutno zaposluje 922 zaposlenih, med tem ko jih je bilo konec leta 2010 skupno zaposlenih 891. S kadrovskimi okrepitvami so stabilizirali delovanje otroškega oddelka, kjer za malčke sedaj skrbi 8 zdravnikov.

Med večjimi lanskimi investicijami je vodstvo izpostavilo prenove energetskega sistema v celotni bolnišnici. Bolnišnica bo s to prenovo, ki se zaključuje konec januarja letos, na letnem nivoju privarčevala 400.000 evrov. Vsebina energetske sanacije zajema obnovo fasad, zamenjavo oken, optimizacijo ogrevalnih, hladilnih, klimatskih in prezračevalnih sistemov, energetsko učinkovito proizvodnjo in distribucijo energije s trigeneracijo in vgradnjo nizkotemperaturnih kotlov in rabo obnovljivih virov energije s toplotnimi črpalkami in energetsko učinkovito razsvetljavo. Celotna investicija pa je vredna 6.502.900 evrov z DDV.
Prav tako so poudarili obnovo enote intenzivne internistične terapije, ki tako omogoča bolnikom bivanje po najnovejših standardih. Vrednost prenove oddelka je znašala 674 tisoč evrov. Na obnovljenem delu je v interni intenzivni terapiji 12 postelj, na hospitalnem delu v pritličja pa 14 postelj. Prenovljeni prostori tako nudijo boljše pogoje bivanja bolnikom in še bolj kakovostno ter lažje delo zdravnikov in vseh zaposlenih na oddelku.
V lanskem letu so v bolnišnici investirali v nakup operacijskega mikroskopa za zelo zahtevne nevrokirurške operacije, predvsem v ortopediji, v skupni vrednosti 67.880,70 evrov in operacijsko mizo za travmo in ortopedijo v vrednosti 143.068 evrov. Nabavili so tudi očesni CT za očesni oddelek v višini 57.540 evrov. Uporablja se za spremljanje in diagnozo mrežnice pri starejših pacientih in za ugotavljanje vnetij pri vseh starostnih skupinah.

Večje investicije v letu 2012 planirajo v urgentnem centru, operacijski dvorani za očesni oddelek in nakup novega mamografa. V letu 2012 bodo pripravili potrebno dokumentacijo za urgentni center, ki bo namenjen urgentni službi primarnega in sekundarnega zdravstva, ki se že izvaja v obstoječih prostorih kirurških ambulant, v času od 20. ure zvečer do 7. ure zjutraj. Po izgraditvi urgentnega centra se bo nujna medicinska pomoč (urgenca) primarnega in sekundarnega zdravstva izvajala izključno samo v urgentnem centru in to 24 ur. Načrtujejo, da se bo urgentni center začel graditi v letu 2013 in bo dokončan do sredine leta 2014. Tudi za financiranje urgentnega centra pričakujejo evropska sredstva iz kohezijskih skladov, ki so že odobrena.
V pritličju kirurgije bodo pri očesnem oddelku zgradili očesno operacijsko dvorano, ki bo služila za potrebe očesnega oddelka. V obstoječo očesno operacijsko dvorano pa se bo preselila ortopedska operacijska dvorana. Vrednost del bo znašala 489.102 evrov
V bolnišnici imajo trenutno še star analogni mamograf. Na leto opravijo od 5.000 do 6.000 preiskav. Ostale aparature, kot so CT, MR, angiograf, digitalna rentgena za skelet in pljuča, so zamenjali v zadnji treh letih. V letu 2012 bodo tako tudi investirali v nakup sodobnega digitalnega mamografa. Mamografija je najzanesljivejša in natančna metoda za ugotavljanje začetnih rakavih sprememb na dojki. Namen mamografije je odkriti majhne, klinično še netipne tumorje, katerih preživelost je bistveno daljša kot tumorjev, ki so klinično že tipni. V primerjavi z ultrazvokom ima prednost, da ne seva in nima skorajda nobene kontraindikacije. Skratka mamografija je trenutno najboljša za odkrivanje morebitnih sprememb v dojki, ki lahko pomenijo raka. V tem trenutku pripravljajo investicijski program in javni razpis. Ocenjujejo, da bo vrednost mamografa znašala cca 250.000 evrov.