Aktualni dogodki

Novice

SREČNO 2014!

18.12.2013


120-letnica je častitljiv jubile

120-letnica je častitljiv jubile

17.12.2013

Človeški um kljub neskončnim zmožnostim ne bi znal našteti vseh dogodkov, ki so se zvrstili in dogodili v tem času. Vendar so bili vsi kot kamenček v mozaiku pomembni za celotno sliko in delovanje do današnjih dni.

Za zdravstvo in medicino še posebej velja, da je dinamična v svojem razvoju in delovanju; piše različne in zanimive dogodke, soustvarja življenjske usode od začetka življenja do smrti vsakega posameznika, vpliva na rast in razvoj in deli dobro in slabo celotne družbe.

To velja tudi za našo bolnišnico.

Splošna bolnišnica Murska Sobota je javni zdravstveni zavod, ustanovljen v skladu z določili Zakona o zavodih iz leta 1991, deluje pa že od leta 1893, torej v tem času slavi svojo 120-letnico.

V razvoju naše bolnišnice je več mejnikov, kot so:

 • ustanovitev bolnišnice leta 1893,
 • odločitev o prenosu vseh bolnišničnih dejavnosti na novo lokacijo v Rakičanu leta 1953,
 • Zgraditev prvega objekta na novi lokaciji leta 1954,
 • Zgraditev internega oddelka 1965,
 • Zgraditev kirurškega bloka, največje investicije vseh časov v zdravstvu v pomurski zdravstveni regiji v letu 1988,
 • Zgraditev novega ginekološko-porodniškega oddelka 2004,
 • Pridobitev mednarodne akreditacije 2011 in učne bolnišnice 2011
 • Energetska sanacija večine objektov leta 2012 in
 • Izgradnja urgentnega centra, za katerega pogodba je bila podpisana 11.12.2013.

V tem času je naredila razvoj od male lokalne  bolnišnice do 5 največje v Sloveniji.

Vse to kar danes bolnišnica je, je zaslugavseh dosedanjih generacij zaposlenih v naši bolnišnici: zdravnikov, negovalnega osebja in ne zdravstvenih  delavcev.

 Lahko smo ponosni na doseženo. Zato vsem velika hvala!

Pomembne korake, pa ne samo v pomurskem, ampak tudi v slovenskem prostoru, smo naredili tudi na področjih:

 • neakutne bolnišnične oskrbe,
 • na področju nadzorovanja bolnišničnih okužb,
 • klinične farmacije,
 • dejavnosti darovanja organov za potrebe zdravljenja s transplantacijo,
 • znanstveno raziskovalne dejavnosti,
 • na področju učne bolnišnice,
 • pridobivanja akademskih nazivov in podiplomskega študija.

Naša bolnišnica že vrsto let izkazuje  veliko učinkovitost, zadnja leta pa  se vse bolj uveljavljamo tudi na področju  kakovosti naših storitev.

Ob vsem tem je pomemben naš poslovni rezultat, ki je bil v zadnjih 4 letih le 1x negativen; tudi letos pričakujemo izravnan  poslovni rezultat.

Zaradi krize, ki je in bo pred nami še vsaj leto ali dve bo tudi nadaljnje poslovanje in naše delo zahtevalo racionalne, pametne in optimalne rešitve, saj sem   prepričan, da vsi želimo ne samo obdržati kakovost in velikost naše bolnišnice, ampak jo tudi izboljšati. 

Uspeh naše bolnišnice je zagotovo njen razvoj. Pravo bogastvo in vrednost pa niso le pridobitve in projekti, ki smo jih uspešno izvedli s skupnimi prizadevanji v teh letih.

Največje bogastvo so naši zaposleni, prispevek vsakega posameznika in skupaj z njimi tudi naši uporabniki, bolniki in njihovi svojci.

S skupnimi napori bomo našo bolnišnico vodili naprej  po poti prijaznega in strokovnega dela in obravnave pacientov. Sledili bomo spremembam in potrebam časa, da bomo organizacijsko in strokovno dobro vodena zdravstvena ustanova.

Sledili bomo viziji: ostati ugledna in mednarodno priznana regionalna bolnišnica,  ter v ospredju vedno imeli vrednote, ki smo ji jih zastavili: skrb, strokovnost, humanost, strpnost in prijaznost.

S skupnimi  močmi in hotenjem  to znamo in zmoremo.

Bojan Korošec,dr.med.spec.inter.

direktor 


PRIREDITEV OB 120 LETNICI BOLNIŠNICE

PRIREDITEV OB 120 LETNICI BOLNIŠNICE

30.11.2013

"BOLJ OBČUTIMO KAPLJICO BOLEZNI KOT PA SOD ZDRAVJA"

"HIPOKRAT"

SVEČANA PRIREDITEV OB 120. OBLETNICI

SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA

BO V ČETRTEK, 12. DECEMBRA 2013, OB 18. URI V GLEDALIŠČU PARK V MURSKI SOBOTI.