Aktualni dogodki

Novice

Delavnica: PISANJE RAZISKOVALNIH IN STROKOVNIH ČLANKOV

03.02.2014

V organizaciji bolnišnične znanstveno-raziskovalne dejavnosti ob petkih, 31.1. in 7.2. popoldne poteka delavnica z naslovom PISANJE RAZISKOVALNIH IN STROKOVNIH ČLANKOV. Delavnica ima dva namena: 1. seznaniti udeležence s postopkom pisanja strokovnih in znanstvenih člankov ter priprave plakatov; 2. seznaniti udeležence s postopkom objavljanja člankov.

Osnovni cilj delavnice je naučiti udeležence pravilno pisati jedrnate članke z jasnimi sporočili in metodološko pravilno.

Programski vodji delavnice in predavatelja v delavnici o pisanju člankov sta prof. dr. Danijel Petrovič, dr. med. in prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., redna profesorja na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sta predavatelja na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in vrhunska raziskovalca. Prof. dr. Borut Peterlin, dr. med.  je avtor okoli 150 člankov v revijah z mednarodnim odmevom (SCI), prof. dr. Danijel Petrovič, dr. med. pa je avtor okoli 90 člankov v revijah z mednarodnim odmevom (SCI). Vsak od njiju je recenziral že okoli 500 člankov za različne revije z mednarodnim odmevom.

Od prijavljenih 24 strokovnjakov bolnišnice se je prve delavnice sicer uspelo udeležiti 14 zaposlenih bolnišnice. Z zavzetim delom v pozni večer smo prisotni po seznanitvi z osnovami pisanja takih prispevkov, opravili še vzorčne primere pisanja, jih skupno analizirali in dopolnjevali. Za udeležbo na delavnici zdravniki prejmejo kreditne točke Zdravniške zbornice, ki so tudi osnova podaljševanja licence.

 


V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA ZAKLJUČENA DRUGA PERIODIČNA PRESOJA PO STANDARDU DIAS

31.01.2014

  

V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA ZAKLJUČENA DRUGA PERIODIČNA PRESOJA PO STANDARDU DIAS

 

V Splošni bolnišnici Murska Sobota je 29. in 30. januarja 2014  potekala DRUGA PERIODIČNA  presoja po standardu DIAS (DNV International Accreditation Standard). Standard DIAS zajema 27 poglavij, ki se nanašajo na celotno vodenje kakovosti, upravljanje s tveganji, izvajanja zdravstvenih storitev in zagotavljanja primernega okolja.

 

Presojevalska skupina mednarodne akreditacijske hiše DNV  je tudi letos ocenjevala vsa področja standarda. Presojevalci so presojali predvsem procese predpisovanja in razdeljevanja zdravil, kadrovske evidence, razporeditev prostorov in opreme, načrt ukrepanja ob naravnih in ostalih nesrečah, vzdrževanje aparatov, fizično varovanje pri pacientih, varovanje pred možnim nasiljem ponoči, uporaba varnostne opreme in ostale za izvajanje zdravstvene dejavnosti nepogrešljive elemente.

 

Po koncu presoje, so bili presojevalci zadovoljni nad organiziranostjo bolnišnice na vseh nivojih. Izpostavili so predvsem dosežen napredek v zrelosti in zavedanju potrebe vzpostavljanja in ohranjanja kakovostne ter varne zdravstvene oskrbe. Ob posebni pohvali presojevalcem na določenih presojevanih področjih, so bili izmenjani tudi koristni pogledi v iskanju možnosti izboljševanja in predvsem spodbude ter usmeritve v izvajanju zahtev ISO standarda, ki se ga bo tudi presojalo ob naslednji akreditacijski presoji .


OMEJENI OBISKI ZARADI RESPIRATORNIH OBOLENJ

10.01.2014

Obveščamo vas, da smo zaradi povečanega pojavljanja akutnih respiratornih obolenj omejili obiske na vseh oddelkih bolnišnice.
Obiski so dovoljeni najožjim svojcem, največ 2 osebi in za krajši čas.

Prosimo, da se omejitev upošteva, saj bomo s tem pripomogli, da se respiratorna obolenja ne bodo vnašala v bolnišnico ter se širila med bolniki in zdravstvenimi delavci.

Omejitev velja do preklica.