Aktualni dogodki

Novice

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 50 OBLETNICI OČESNEGA ODDELKA

18.09.2014

 

V  A  B  I  L  O

Spoštovani,

 

V veliko zadovoljstvo in čast nam je, da Vas lahko povabimo

na slavnostno akademijo ob 50. obletnici očesnega oddelka

Splošne bolnišnice Murska Sobota

SLAVNOSTNA AKADEMIJA BO

V PETEK, 19. 9. 2014 OB 18.00 uri

V GLEDALIŠČU PARK MURSKA SOBOTA

Po končani slavnostni akademiji

 bo družabni dogodek s pogostitvijo.

 

 

 

 

                          

 


PODPIS POGODBE O STROKOVNEM SODELOVANJU MED SOBOŠKO BOLNIŠNICO IN MEDICINSKO FAKULTETO V OSIJEKU

PODPIS POGODBE O STROKOVNEM SODELOVANJU MED SOBOŠKO BOLNIŠNICO IN MEDICINSKO FAKULTETO V OSIJEKU

23.06.2014

 

Direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota, Bojan Korošec in dekanVseučilišča Josipa Jurja Strossmayerja v Osijeku, Medicinske fakultete Osijek,Aleksandar Včev, sta v petek 20. Junija 2014  podpisala pogodbo o sodelovanju med obema zdravstvenima ustanovama. Sodelovanje bo potekalo na področju visokega izobraževanja in znanosti v povezavi z izvajanjem pouka na strokovnih, integriranih vseučiliščnih, preddiplomskih vseučiliščnih in diplomskih vseučiliščnih študijih, podiplomskih (doktorskih in specialističnih) študijih, podiplomskih tečajih, tečajih trajne izobrazbe, opravljanju znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela ter specialističnih izpopolnjevanjih asistentov.

 

Oba podpisnika sta poudarila pomen povezovanja in prenosa znanja za obe zdravstveni ustanovi. Soboška bolnišnica bo na ta način spodbujala napredovanje svojih zaposlenih v znanstveno-predavateljske nazive, nazive predavateljev in sodelavcev ter v nazive visokošolskih predavateljev, predavateljev in visokošolskih sodelavcev.

 

Sodelovanje bo potekalo na naslednjih nivojih:

  • izmenjava predavateljev in zaposlenih z namenom poučevanja, znanstvenega dela in izmenjave izkušenj
  • podpiranje stikov med študenti in študentskimi organizacijami v okviru načrtovanih kulturnih in znanstvenih izmenjav,
  • omogočanje izdelave znanstvenih (magistrskih, doktorskih) del,
  • zagotavljanje potrebnih informacij v okviru podiplomskega študija,
  • skupno sodelovanje na znanstvenih srečanjih s prenosom in predstavitvijo poročil na znanstvenih srečanjih,
  • organiziranje simpozijev, konferenc, seminarjev in podobnega o temah, ki predstavljajo skupni interes,
  • vzajemno povezovanje znanstveno-predavateljskega in znanstvenega osebja z namenom izvedbe dogovorjenih predavanj in tečajev,
  • izobraževanje kadrov,
  • ostale oblike sodelovanja, ki so v skupnem interesu.


KREPITEV MEDNARODNEGA SODELOVANJA SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA

08.04.2014

 

Vodstvo soboške bolnišnice obiskalo Općo županijsko bolnišnico v Vukovarju in Medicinsko fakulteto v Osijeku – Prenos znanja in izkušenj

 

Minuli četrtek je vodstvo soboške bolnišnice obiskalo vukovarsko bolnišnico in osiješko medicinsko fakulteto z namenom vzpostavitve tesnejšega sodelovanja in iskanja možnosti dodatne mednarodne uveljavitve soboške bolnišnice.

 Na povabilo vodstva Opće županijska bolnica Vukovar je minuli teden le-to obiskalo vodstvo soboške bolnišnice. Namen obiska je bil krepitev mednarodnega sodelovanja in izmenjava pozitivnih praks obeh ustanov. Povabilo kaže na to, da je soboška bolnišnica v mednarodnem prostoru prepoznavna zdravstvena ustanova, ki s svojimi standardi delovanja lahko služi tudi kot vzorčen primer ostalim bolnišnicam v mednarodnem okolju. Pogovori so potekali o pridobivanju standardov kakovosti in postopka pridobitve standarda DIAS, ki ga je Splošna bolnišnica Murska Sobota pridobila že leta 2011.

Vodstvo Splošne bolnišnice Murska Sobota je obiskalo tudi Medicinsko fakulteto Sveučilišča Josipa Jurja Strossmayerja v Osijeku, kjer jih je sprejelo vodstvo fakultete na čelu z dekanom dr. Aleksandrom Včevom, dr.med.spec.,ki je tudi predstojnik Interne klinike KBC Osijek. Pogovarjali so se o možnostih sodelovanja na področju znanosti in izobraževanja ter o vzpostavitvi vzajemnega sodelovanja, kjer bi soboška bolnišnica predstavljala učno bazo tudi osiješkim študentom medicine in zdravstvene nege, strokovnjaki soboške bolnišnice pa bi se vključevali v postdiplomski študij z možnostjo pridobivanja pedagoških nazivov.

Obiskali pa so tudi Evanđeosko teološko fakulteto v Osijeku, katere  rektor je Peter Kuzmičrojen v Prekmurju.