Aktualni dogodki

Novice

OBISK PREDSEDNIKA REPUBLIKE DR. DANILA TÜRKA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA

OBISK PREDSEDNIKA REPUBLIKE DR. DANILA TÜRKA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA

21.05.2012

Ob obisku predsednika države gospoda dr. Danila Türka v Pomurju je predsednik obiskal tudi osrednjo zdravstveno ustanovo v Pomurju - Splošno bolnišnico Murska Sobota.

Predsednik Republike Slovenije je izrazil zadovoljstvo pri prizadevanjih vodstva in zaposlenih za skrb in zdravje Pomurk in Pomurcev.
Z vodstvom bolnišnice se je pogovarjal o današnjem stanju v bolnišnici, predvsem o:
  • rezultatih v letu 2011,
  • pridobljeni akreditaciji NIAHO,
  • bolnišnici kot učni ustanovi, n
  • ajvečjem finančnem projektu - energetski obnovi bolnišnice,
  • raziskovalni dejavnosti,
  • ortopedski in nevrološki dejavnosti.

Posebno pozornost pa so namenili trenutnemu in bodočemu delovanju ter poslanstvu bolnišnice.

Vodstvo bolnišnice je jasno opredelilo svojo odločenost, da strokovnost, kakovost in mednarodno akreditacijo ne samo obdržijo, ampak tudi nadgradijo v korist bolnikov v Pomurju in širše v Sloveniji.

Po pogovoru si je predsednik ogledal tudi posamezne oddelke bolnišnice in spregovoril tako z zaposlenimi kot bolniki.


Kontaktna oseba:
Silva GUTMAN
T: 02 512 31 17
 


5. maj- MEDNARODNI DAN BABIC

10.05.2012Moto ob 5.maju, mednarodnemu dnevu babic, ki ga je zapisala Svetovna babiška konfederacija je: SVET POTREBUJE BABICE ZDAJ BOLJ KOT KADARKOLI
Mednarodni dan babic je dan, ki je za zavedanje pomena babištva na lokalnem, nacionalnem, regionalnem in globalnem nivoju zelo pomemben. Ponuja namreč priložnost za:
• Informiranje: vsakogar, ki ga zanimata zdravje in pravičnost do zdravstvene oskrbe in bistveni prispevek babic k zmanjševanju umrljivosti mater in novorojenčkov
• Proslavljanje: dosežkov na področju babištva in napredka pri izboljševanju zdravstvene oskrbe mater in otrok
• Motiviranje: za vpeljevanje sprememb ob povečevanju števila babic in prepoznavanju njihove poklicne vloge na lokalni ravni.
Letos je stari slogan »Svet potrebuje babice - zdaj bolj kot kadarkoli« še vedno aktualen. Poročilo o stanju babištva v letu 2011 poudarja, da je »babištvo ključno pri zmanjševanju umrljivosti mater in novorojenčkov in edini učinkoviti način za doseganje milenijskih razvojnih ciljev 4 in 5, ki so jih leta 2000 sprejele države članice Združenih narodov.«. Slogan »babice rešujejo življenja« je zato vedno bolj aktualen, saj se leto 2015, ko naj bi bili milenijski cilji doseženi, hitro bliža.
Svet potrebuje babice bolj kot kdajkoli. Dostop do babiških storitev zmanjšuje umrljivost mater in novorojenčkov in preprečuje tudi krog revščine v deželah v razvoju. Neenakost v zdravstveni obravnavi je svetovni problem, ki se vse bolj približuje tudi nam. Radi bi opozorili tudi na potrebo po spremembah na lokalnem nivoju. Želimo, da bi bila vsaka ženska in njen otrok deležna vseh storitev, ki jih potrebujeta v času nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja in da bi tudi v Sloveniji zagotovili kontinuirano skrb babice vsaki ženski, ki jo potrebuje."
Medicinske sestre in babice se zavedamo resnosti trenutka in svojega poslanstva: skrbi za sočloveka. Praznovanje bo dvodnevno dogajanje v preddverju Cankarjevega doma Dnevi medicinskih sester in babic 9. in 10. maja 2012, kjer bodo potekale aktivnosti, namenjene tako strokovni kot splošni javnosti, vsem prebivalkam in prebivalcem naše države.
Pripravljamo vrsto zanimivih aktivnosti, namenjenih posameznicam/kom v vseh starostnih obdobjih, vezanih na izboljševanje in ohranjevanje zdravja, zdrav način življenja, zdravstveno nego in oskrbo v času bolezni in drugih stanjih, kjer smo medicinske sestre in babice nepogrešljive: opravljali bomo meritve kazalnikov zdravja in bolezni, posredovali zdravstveno vzgojne napotke in nasvete, svetovali o zdravem življenjskem slogu, o prehrani, gibanju, higieni ter drugih življenjskih aktivnostih; strokovni nasveti bodo namenjeni tudi konkretnim negovalnim problemom, postopkom in posegom, potekala bo tudi krvodajalska akcija. 

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. neg.


Omejitev obiskov

10.02.2012

Spoštovani obiskovalci spletne strani,

obveščamo Vas, da smo zaradi povečanega pojavljanja akutnih respiratornih obolenj omejili obiske na vseh oddelkih Splošne bolnišnice Murska Sobota.
Na otroškem oddelku so obiski dovoljeni samo staršem, na ostalih oddelkih pa le najožjim svojcem.

Omejitev velja do preklica.

Pomurke in pomurce prosimo, da omejitev upoštevajo in s tem pripomorejo, da se respiratorna obolenja ne bodo vnašala v bolnišnico ter se širila med bolniki in zdravstvenimi delavci.

Vodstvo Splošne bolnišnice Murska Sobota