Aktualni dogodki

Novice

SVET ZAVODA SOBOŠKE BOLNIŠNICE POTRDIL FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2015

12.05.2015

 

Program dela v letu 2015 v enaki višini kot leta 2014 - Odprtje urgentnega centra – Za medicinsko opremo bomo namenili 2,4 milijona evrov

Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobotaje je na svoji zadnji seji potrdil program dela bolnišnice v letošnjem letu. Predviden obseg dela v letu 2015 bo enak, kot leta 2014. V letošnjem letu načrtujemo nekaj pomembnejših pridobitev, in sicer začetek delovanja urgentnega centra, v jesenskem času pa odprtje prenovljenega laboratorija v kletnih prostorih urgentnega centra. Letos  bomo več sredstev namenili za medicinsko opremo.

 V bolnišnici načrtujemo zdravljenje v bolnišnični obravnavi za 17.452 pacientov. V specialističnih ambulantah bomo zdravili 164.617 bolnikov in opravili 1.886.371 točk. Načrtovanih je 14.600 raznih operacij in 11.192 različnih dializ.

V okviru neakutne bolnišnične obravnave načrtujemo 11.414 bolniško oskrbnih dni. V okviru specialistične ambulantne dejavnosti prav tako načrtujemo, da bomo opravili 6.041 preiskav na magnetni resonanci in 3.502 preiskav na CT.

Načrtovani prihodki znašajo 43,8 milijona evrov. Za nove naložbe bomo namenili 2,4 milijona evrov in jih bomo financirali z lastnimi sredstvi.

Ključni cilji delovanja:

  • skrajševanje čakalnih dob v specialističnih ambulantah,

  • razvoj novih metod oz. storitev zdravljenja (nukleolize, vstavljanje stalnih pacemakerjev, vaskulatni in koronografski center),izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev,

  • povečanje zadovoljstva pacientov,

  • vzpostavitev delovanja urgentnega centra

                                                                                                                                                                                                   Marjan Maček,univ.dipl.ekon.

                                                                                                                                                                                                             Poslovni direktor


	SESTANEK NA TEMO REORGANIZACIJE SLUŽBE NMP

 SESTANEK NA TEMO REORGANIZACIJE SLUŽBE NMP

11.05.2015

 

V soboto 9. maja je v prostorih bolnišnice ob obisku ministrice in sodelavcev po ogledu prostorov Urgentnega centra potekal sestanek na temo reorganizacije službe NMP.  

S strani ministrstva so se sestanka udeležili ministrica za zdravje,  generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko, vodja Sektorja za razvoj zdravstvenega varstva na MZ ter trije člani delovne skupine za pripravo izhodišč in analize za reorganizacijo in oblikovanje nove mreže službe NMP.

Udeležencem, direktorjem pomurskih zdravstvenih domov, županom in pomurskim poslancem, ter medijem in drugim zainteresiranim so bila predstavljena izhodišča reorganizacije in osnove osnutka novega pravilnika. Izpostavljenih je bilo več dilem predvsem s področja osnovnega zdravstva, v glavnem kot prizadevanja iskanja najboljših rešitev v smislu oblikovanja vsaj še kakšnega satelitskega Urgentnega centra v pomurski regiji.

Ogled novih prostorov Urgentnega centra se je zaključil s priznanjem bolnišnici in pobudo, da se sedanja oblika delovanja urgentne dejavnosti čimprej začne izvajati v novih prostorih.

 

Prim.asist.Daniel Grabar, dr.med.spec.anest.

Strokovni direktor


DOBRO SODELOVANJE ZA VIŠJO STROKOVNOST

11.05.2015

 

V petek 8. maja ob petih zjutraj je bila pri 62 letni bolnici naše bolnišnice rekanalizirana bazilarna arterija - glavna arterija, ki prehranjuje male možgane, možgansko deblo in pons ter centralne globoke centre velikih možganov. Pri zapori te arterije nastopi obsežna možganska kap brez možnosti preživetja. Če arterijo pravočasno ponovno odpremo in odstranimo strdek, damo možnost bolniku da preživi.

Prvič se je zgodilo, da je bila bolnica s takšno možgansko kapjo pravočasno premeščena iz navidez oddaljene SB Murska Sobota v UKC Ljubljana. Na podlagi konzultacije med dežurno radiologinjo v SB Murska Sobota prim.asist.dr. Marijo Šantl dr.med.spec. in dežurnim intervencijskim nevroradiologom na UKC Ljubljana mag. Zoranom Miloševičem, dr.med.spec. je bilo rešeno življenje 62 letne prekmurske bolnice.

Pri možganski kapi je čas zlato, pa ne samo čas tudi strokovnost, požrtvovalnost in dobra komunikacija.

Kljub temu, da imamo dokaj utečene povezave med bolnišnicami, pa je potrebno na podlagi tega primera premisliti, kako podobno pomagati bodočim bolnikom z možgansko kapjo iz naše regije.

Prim.asist.Daniel Grabar, dr.med.spec.anest.

Strokovni direktor