Aktualni dogodki

Novice

DAN ODPRTIH VRAT URGENTNEGA CENTRA

21.09.2015


Minuli petek in soboto, 18. in 19. septembra 2015, so se širom po Sloveniji zvrstili številni dogodki z naslovom EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, ki jih je po vsej Sloveniji organizira Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z izvajalci projektov.

V pomurski občini je evropska kohezijska politika pustila svoje odtis v Urgentnem centru. Za izgradnjo slednjega je EU prispevek znašaš 3,7 milijonov sredstev.

Dneva odprtih vrat 19. septembra, ki je bil primarno namenjen predstavitvi Urgentnega centra se je  med 9.00 in 14.00 udeležilo okrog 800 obiskovalcev iz naše  in tudi drugih regij.

Obiskovalci različnih starostnih skupin, od najmanjših, ki so jih spremljali starši ali stari starši do predstavnikov srednje in starejše generacije so si z velikim zanimanjem ogledali nove prostore Urgentnega centra ter se seznanili z dejavnostjo slednjega. Poleg tega smo zaposleni ves čas prireditve izvajali meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka, gleženjskega indeksa in izvajali zdravstveno vzgojno delo. Na stojnicah smo posredovali informacije o: EU projektih, e-triaži, donorski dejavnosti, nukleolizi, higieni rok, kjer so obiskovalci imeli možnost s pomočjo didaktičnega pripomočka preveriti doslednost razkuževanje rok. Tem je bila ponujena tudi anketa, ki jo je izpolnilo 100 anketirancev. Med njimi so prevladoval ženske s srednješolsko izobrazbo, ki so bile mnenja, da je razkuževanje rok pomembno za preprečevanje bolnišničnih okužb. Prav tako je bilo zaznati velik interes za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja, kjer so zaposleni v simulacijskem centru teoretično in praktično prikazali temeljne postopke oživljanja. Zainteresirani (skupaj 50)  so se v manjših skupinah udeležili najprej teoretičnega predavanja, potem pa so skupaj z zaposlenimi praktično utrjevali temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja. Kar pet društev bolnikov: Društvo ledvičnih bolnikov, Društvo diabetikov M. Sobota, Društvo bolnikov s kronično bolečino M. Sobota in Skupina za samopomoč bolnikov z rakom   in SDMSBZT Pomurja pa so predstavila svoje aktivnosti.

Na koncu lahko povzamemo, da je Dan odprtih vrat  minil v prijetnem vzdušju ob pogostitvi s hrano, ki je bilo kar malo kulinarično doživetje in jo je  pripravila naša služba za prehrano in dietoterapijo. Med zaposlenimi in obiskovalci so bile izmenjane koristne, zanimive, in upamo tudi uporabne informacije za potencialne uporabnike Urgentnega centra.

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem zaposlenim v urgentnem centru, ki so v času tega dogodka tako rekoč sočasno izvajali oz. nudili obolelim in poškodovanim nujno medicinsko pomoč, za  razumevanje in pomoč.

Prav tako se zahvaljujemo vsem zaposlenim, bilo nas je kar 30, vključno z vodstvom bolnišnice, ki so s svojim prispevkom omogočili izvedbo tega dogodka.


Mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.


SVEČANA OTVORITEV URGENTNEGA CENTRA

16.09.2015

 

Prostori novega Urgentnega centra Murska Sobota (UC) v Splošni bolnišnici Murska Sobota so bili predani svojemu namenu. Delo v UC je steklo še isti dan v popoldanskih urah, po slavnostni otvoritvi, ki je potekala v sklopu obiska Vlade RS v Pomurju. Slavnostni trak sta prerezala Ministrica za zdravje, ga. Milojka Kolar Celarc in direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota, g. Bojan Korošec. UC v Murski Soboti je eden izmed 10 UC, ki jih je sofinanciral Evropski sklad, v skupni vrednosti 30 milijonov evrov, delež države pa znaša 5,3 milijona evrov. Sama gradnja UC v Murski Soboti je znašala 6.147.110,00evrov.

 Urgentni centri so namenjeni oskrbi in sprejemu urgentnih pacientov. Organiziran je kot oddelek v sklopu soboške bolnišnične dejavnosti, kot služba za izvajanje nujne medicinske pomoči. V njem so prostori za pregled in oskrbo urgentnih pacientov ter prostori za 24 urno opazovanje pacientov. Vsebuje vse dejavnosti, ki so predvidene za prvo urgentno obravnavo in diagnostiko pacientov, za nadaljnjo usmeritev in določitev potrebnih postopkov ter ustrezne terapije na specialističnem nivoju strok. Po besedah ministrice za zdravje, ga. Milojke Kolar Celarc gre za enega izmed največjih evropskih projektov na področju zdravja v Sloveniji, s katerim skušajo omogočiti modernejšo, dostopnejšo, kakovostnejšo in bolj učinkovito izvajanje službe neprekinjene nujne medicinske pomoči na območju celotne Slovenije in s tem odpravo trenutnih regionalnih razlik. »S ponosom in veseljem lahko naznanim, da smo danes prerezali že peti trak na otvoritvi UC. Smo na polovici, vendar kmalu bo mreža 10 UC po Sloveniji vzpostavljena«, še doda. Tudi direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota, g. Bojan Korošec pove, da bo z delovanjem novega UC rešen marsikateri problem,še posebej delo v Internistični urgentni ambulanti, ki poteka v utesnjenih in neprimernih prostorih za zdravnike in celoten tim, bolniki pa čakajo na pregled in izvide na hodniku Internega oddelka.

 Urgentni center Murska Sobota

Cilj ureditve UC Murska Sobota je povečati hitrost in učinkovitost obravnave nujnih akutnih stanj v pomurski regiji ter urediti ustrezno povezanost z ostalimi urgentnimi centri višje strokovne ravni. Tako se bo povečala učinkovitost, izboljšala dostopnost in zvišala strokovna raven izvajanja neprekinjene nujne medicinske pomoči za uporabnike storitev službe nujne medicinske pomoči z območja Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Za Splošno bolnišnico Murska Sobota je UC velika pridobitev, saj so na enem mestu pridobili poleg urgenci namenjenih in opremljenih prostorov, še enodnevno bolnišnico za internistične bolnike, prostor za nov bolnišnični laboratorij, simulacijski center, ki je v nastajanju in nekaj zdravniških sob. Največje prednosti pridobitve UC in nove organizacije pa so:

  • skupni reanimacijski prostor s sodobno opremo in prisotnostjo reanimacijskega tima ob najtežjih bolnikih in poškodovancih,

  • triaža po posebnem (Manchesterskem) sistemu, ki jo bo izvajal za to usposobljen negovalni kader,

  • opazovalnica, kamor bodo nameščali paciente, ki potrebujejo nadzor pred prvo obravnavo, med obravnavo in morebitno krajše zdravljenje.

 Reorganizacija storitev nujne medicinske pomoči še v teku

Ker dodatnega negovalnega kadra, kljub novemu načinu dela triaže, za enkrat še niso dobili, bodo vsi zaposleni s področja zdravstvene nege prerazporejeni z drugih delovišč. Nekateri zaposleni pa se bodo v delo UC še vedno vključevali s svojih obstoječih delovišč. Na primer, bolničarji iz operacijskega bloka, vendar le v nočnem času, ko ne bo aktivnosti v operacijskih dvoranah, radiološki inženirji in inštrumentarke. Na osnovi trenutno dogovorjene metodologije bo še najmanj sprememb pri delu zdravnikov v urgentni medicini, ki se bo izvajalo po štirih segmentih. Življenjsko ogrožajoča stanja bodo oskrbljena v reanimacijskem prostoru, primarni nivo zdravstvene oskrbe bo storitve zagotavljal v nočnem času in dela prostih dneh, na temeljih novega triažnega sistema pa se bo odvijala internistična in kirurška urgentna oskrba. Za vse bo na voljo opazovalnica s stalnim nadzorom negovalnega osebja, urgentni pacienti pa do štirih ur ostajajo pod domeno zdravnika, ki jih bo napotil v opazovalnico.

Vseh sprememb v organizaciji delovanja UC, ki so bile napovedane s strani Ministrstva za zdravje za enkrat še ne bo, ker novi pravilnik o organizaciji službe nujne medicinske pomoči še ni sprejet in usklajen. Na novo odprti UC je vsebinsko in funkcionalno morda res nekoliko okrnjen, ker osnovno in bolnišnično zdravstvo v UC nista združena v celoti, kot je bilo načrtovano oziroma je le-to premaknjeno v prihodnost.

Postavljene spremembe v organizaciji oskrbe urgentnih pacientov postavljajo pacienta v središče dogajanja, z nadgrajevanjem spoštovanja pacientovih pravic do njegovega časa, zasebnosti in diferenciranja potreb, na kar se navezuje obveza zagotavljanja najvišjega možnega nivoja strokovne oskrbe. Delo v UC je timsko. Temelji na strokovnem znanju in profesionalni komunikaciji, s katero se lahko reši marsikatera dilema. Najpomembnejše vodilo pri delu pa je hitro in strokovno obravnavan pacient.


DAN ODPRTIH VRAT URGENTNEGA CENTRA

09.09.2015

Vabimo vas na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo

v soboto, 19. 9. 2015 od 9.00 do 14.00 v avli in prvem  nadstropju novega

URGENTNEGA CENTRA

(med kirurško in internistično zgradbo vhod z južne strani)

SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA.

 

Dan odprtih vrat je primarno namenjen predstavitvi Urgentnega centra, ki je bil sofinanciran iz evropskih sredstev v obdobju 2007 – 2013 in poteka pod naslovom EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, ki jih po vsej Sloveniji  organizira Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 Osebje bo vsem obiskovalcem predstavilo dejavnosti v okviru Urgentnega centra. V simulacijskem centru bo potekala predstavitev temeljnih postopkov oživljanja. Ob tej priložnosti bodo potekale tudi zdravstveno vzgojne dejavnosti in meritve: krvnega sladkorja, krvnega tlaka, gleženjskega indeksa in še mnogo drugih aktivnosti kot na primer:  predstavitev dejavnosti Donorskega centra, nukleolize, higiene rok, e-triaže,  e-zdravja,  strokovnih  društev, društev bolnikov.

 Vabljeni, veseli bomo vašega obiska!

Dan odprtih vrat urgentnega centra