Aktualni dogodki

Novice

SREČNO 2015

17.12.2014


 PODELITEV CERTIFIKATA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

PODELITEV CERTIFIKATA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

11.12.2014

 

10. 12. 2014 je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani slovesna podelitev Certifikatov Družini prijazno podjetje, v organizaciji Inštituta Ekvilib.

 V naši bolnišnici je bila sprejeta odločitev za pridobitev omenjenega certifikata v letošnjem poletju predvsem zaradi želje čim boljšega delovanja profesionalnega in družinskega življenja zaposlenih v naši bolnišnici.

 Formirana je bila komisija v sestavi: Tatjana Petek, Matevž Ružič, Dejan Majc,  Bojana Črnko,  Andreja Kosmajer, Bojana Vodeb,  Borut Bencik, ki je s pomočjo zunanjega sodelavca opravila vsebinsko delo, kar je posledično prineslo podelitev certifikata.

 Predvideni ukrepi,ki jih je navedla komisija  za pridobitev Certifikta Družini prijazno podjetje so:

 • Fleksibilni delovni čas; delovni čas
 • Izmensko delo; Delovni čas
 • Časovni konto; Delovni čas
 • Otroški časovni bonus; Delovni čas
 • Odsotnost brez nadomestil plače zaradi izrednih družinskih razlogov; Delovni čas
 • Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja; Organizacija dela
 • Ukrepi za varovanje zdravja; Organizacija dela
 • Komunikacija z zaposlenimi; Politika informiranja in komuniciranja
 • Komuniciranje z zunanjo javnostjo; Politika informiranja in komuniciranja
 • Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine; Politika informiranja in komuniciranja
 • Dan odprtih vrat; Politika informiranja in komuniciranja
 • Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine; Veščine vodstva (strategija/filozofija vodenja)
 • Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore; Razvoj kadrov
 • Prostor za sproščanje; Storitve za družine

 Čestitamo članom naše komisije, ki je aktivno sodelovala pri pridobivanju certifikata. Želimo, da bo omenjen certifikat izpolnil cilje in pričakovanja naših zaposlenih.


POTRJENO POROČILO SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA ZA PRVIH DEVET MESECEV LETA 2014

05.12.2014

 

Varčevanje pri stroških dela (ZUJF), stroških materiala in storitev predvsem pri stroških energetike in pogonskega goriva, dela po podjemnih pogodbah in odhodkih financiranja

 Murska Sobota, 5.12. 2014 – Svet zavoda je na svoji zadnji seji v četrtek dne 4.12.2014 obravnaval in potrdil Poročilo Splošne bolnišnice Murska Sobota za prvih devet mesecev leta 2014. Ugotovljen je presežek prihodkov nad odhodki (dobiček) v višini 101.461evrov.   Bolnišnica je med redkimi izjemami v Sloveniji, katera ne posluje z izgubo.

 Skupni prihodki so znašali 31.741.840,00 evrov, skupni odhodki pa 31.640.379,00 evrov. Ugotovljen je presežek prihodkov nad odhodki (dobiček) v višini 101.461,00 evrov. Prihodki in odhodki so bili doseženi v primerjavi z enakim obdobjem lani v enaki višini.  Največ se je privarčevalo pri stroških dela zaradi omejitev ZUJF-a, materiala in storitev še posebej iz naslova energetske sanacije, dela po podjemnih pogodbah in odhodkih financiranja. Skupni prihranki in manj vlaganj v opredmetena osnovna sredstva so ustvarila denarni tok s katerim je bolnišnica izboljšala likvidnostno situacijo.

 V bolnišnici smo  realizirali  13.285 SPP-jev (skupine primerljivih primerov)  po pogodbi z ZZZS (17.583,8 obteženih primerov). Plan primerov je tako izpolnjen 104,1 odstotno oz. za 518 primerov več kot je bila pogodba. Povprečna utež v letu 2014 je znašala 1,32 in je tako presegla plansko utež za 9,3 odstotkov.  

 V okviru specialistične ambulantne dejavnosti (po pogodbi z ZZZS) smo opravili 124.437 pregledov, kar je za 1,4 odstotka več kot leta 2014. Vse specialistične ambulante so opravile  1.153.920 točk, kar je za 2 odstotka več kot predhodno leto.    

V prvih devetih mesecih leta 2014 smo opravili 11.064 raznih operacij, kar je za slabe 3 odstotke več kot leta 2014. V prvi polovici leta 2014 smo opravili tudi 7.930 dializ, kar je za dva odstotka manj kot predhodno leto.  Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji doseženi oz. preseženi, razen  nekaterih izjem v specialističnih ambulantah.