Tehnično-vzdrževalna služba

Razpored oddelka:
Kontakt
02 530 40 59
Vodja
Vodstvo
Peter Brenčič
dipl. inž. el.
Mitja Sedonja
Referent za nabavo
Vladimir Škrilec
Odgovorni za energetiko
Naložba v vašo prihodnost Certifikat Družini prijazno podjetje