Nasvet meseca


Čakalne dobe

Kratke cakalne dobe

Čakalne dobe

5. POMURSKI SIMPOZIJ O KRONIČNI RANI

23.10.2014


 

Murska Sobota, 23. oktober 2014 – v Splošni bolnišnici Murska Sobota že petič pripravljajo Pomurski simpozij o kronični rani, ki bo potekal v petek, 24. 10. 2014, v Gledališču Park v Murski Soboti. Rdeča nit letošnjega simpozija je kronična rana v praksi.Organizatorji bodo pripravili predstavitve primerov, ki iz različnih zornih kotov in okolij prikazujejo, kako se v praksi obravnava in oskrbuje kronične rane.Letošnji peti simpozij je obenem prvi mednarodni, saj bodo na njem sodelovali priznani tuji strokovnjaki.

 Simpozij bo razdeljen v štiri sklope z naslednjimi vsebinami in predavatelji:

 Sklop1:

Potkoljenični venski ulkus-cost benefit, doc. dr. sc. Dubravko Huljev, prim. dr. med.

Prikaz zdravljenja bolnika z rano ob limfedemu nog stadija III., prim. Tanja Planinšek Ručigaj, dr.med., svetnica

Bolnik s kalcifilaksijo, asist. prim. Ciril Triller, dr. med.

Golenja razjeda-obravnava in prikaz primerov, Prelog Ivan, dr. med. spec. inf., Kranjec Konrad, dipl. zn. in Uroš Vučak, zdravstveni tehnik

Rana na hrbtu po obsevanju kožnega malignoma, asist. prim. Ciril Triller, dr. med.

 Sklop 2:

Atipični potkoljenični ulkus - primer iz praks, Ivana Vranjković, MS

Od opće lošeg stanja do zacijeljenja - primjer iz prakse, Mirela Bulić, MS

Kronična rana skozi čas skozi oči patronažne medicinske sestre, Dragica Kreft Plajnšek, SMS

Diabetično stopalo, Zrim Marija, dipl. m. s

 Sklop 3:

Vzroki za nastanek RZP v letu 2013 na kirurškem oddelku, Brigita Kovačec, dipl. m. s.

Obravnava žilnih pacientov pri invazivnih posegih, Nataša Kreft, dipl. m. s.

Vključevanje svojcev v oskrbo kronične rane na NBO, Marija Flisar, dipl. m.s. in Lutar Ksenija, zdravstveni tehnik

Oskrba kronične rane v EIIT SB Murska Sobota, Sandra Režonja,dipl.m.s. in Matej Cigut, dipl. zdr.

 Sklop 4:

Preprečevanje nastanka RZP pri kritično bolnem, Tatjana Denša, dipl. m. s. in Vesna Makovec, dipl. m. s.

Pomen celostne obravnave pacienta z razjedo zaradi pritiska, Mateja Lukač, dipl. m. s.

Okužbe povezane z zdravstvom in kronična rana, Marija Kohek, M.Sc.(Austrija), dipl. m. s.

Vplivi celjenja kronične rane v domačem okolju, Dragica Jošar, dipl.m.s.

Indikacije za uporabo oblog Polymem in primeri učinkovitega zdravljenja s stroškovnim vidikom, Blaž Pirnat, dipl. zdr.

Haloterapija v solnih sobah, Brigita Mataič, v. m. s.

 Oskrba kronične rane pomeni z vidika kakovostne in varne obravnave bolnikov za izvajalce zdravstvene nege velik izziv. Leta 2006 je bil tako na Strokovnem kolegiju zdravstvene nege podan predlog za ustanovitev delovne skupine, ki bi se sistematično in z multidisciplinarnim pristopom z oskrbo kronične rane. S celovitim pristopom in izdelavo smernic enotne strokovne doktrine in obravnave v bolnišnici, so člani skupine na osnovi strokovnih smernic in primerov dobrih praks iz slovenskega in evropskega prostora pristopili k resnemu delu, ki je obrodil sadove in delo skupine razširil na multidisciplinarni tim celotne regije.Člani Delovne skupine za oskrbo kronične rane že več kot osem let aktivno delajo na strokovnem področju zdravstvene nege in prispeva k razvoju zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Murska Sobota, v lokalnem okolju in širše v slovenskem prostoru, saj povezujejo na področju oskrbe kroničnih ran primarni in sekundarni nivo. Kakovost oskrbe kroničnih ran so s pomočjo številnih aktivnosti izboljšali tudi z izdelavo dokumentacije in številnimi praktičnimi delavnicami za vse izvajalce oskrbe kroničnih ran. Aktivno ves čas sodelujejo pri pripravi kliničnih smernic na nacionalnem nivoju, s strokovnimi članki pa na vseh izobraževanjih, ki potekajo na strokovnem področju. Skupaj s Strokovnim društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja ter z Zdravniškim društvom Pomurja so organizirali že štiri Pomurske simpozije na temo oskrbe kroničnih ran, z multidisciplinarnim pristopom ter ob vsakem simpoziju tudi izdali strokovno publikacijo oziroma zbornik. V letošnjem letu pripravljajo tudi izdajo dokumentacije v obliki knjižice, ki bo paciente s kronično rano spremljala in s pomočjo zapisane informacije omogočala boljši pristop pri oskrbi kronične rane.


Prejšnja novica